Het basisthema van het Mobiel Grafisch Museum is het demonstreren

van de uitvinding van Laurens Janszoon Coster: de Boekdrukkunst.

Deze uitvinding betreft het zetten met losse loden letters en

het drukken daarmee op een degelpers.